Apples

Apples
- Tobacco ringspot virus (TRSV)
- Tomato ringspot virus (ToRSV)
- Tomato black ring (TBRV)
- Cherry rasp leaf virus (CLRV)
- Apple stem pitting virus (ASPV)
- Apple stem grooving virus (ASGV)
- Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)
- Apple mosaic virus (ApMV)