Ornamentals

Ornamentals
- Tomato spotted wilt virus (TSWV)
- Impatiens necrotic spot virus (INSV)
- Tobacco streak virus (TSV)