Peppers

Peppers
- Alfalfa mosaic virus (AMV)
- Cucumber mosaic virus (CMV)
- Pepper mottle virus (PepMoV)
- Potato virus Y (PVY)
- Tobacco etch virus (TEV)
- Tomato spotted wilt virus (TSWV)
- Tobacco mosaic virus (TMV)
- Pepper mild mottle virus (PMMoV)